Perioral dermatit och dess koppling till användning av kortison

Perioral dermatit är en vanlig hudsjukdom som påverkar hudområdet runt munnen och näsan. Tillståndet kännetecknas av rodnad, små knölar och ibland även pustler. Det kan vara en besvärlig och frustrerande upplevelse för de som drabbas av det. En intressant aspekt är kopplingen mellan perioral dermatit och användningen av kortisonkrämer. I denna artikel kommer vi att utforska den sakkunniga forskningen för att analysera denna koppling och förstå de potentiella mekanismerna bakom hur kortison kan påverka perioral dermatit.

Del 1: Perioral Dermatit – En Översikt

Perioral dermatit är en hudsjukdom som är vanligast hos kvinnor i åldrarna 16 till 45 år, men den kan även förekomma hos män och barn. Tillståndet kännetecknas av utslag runt munnen och näsan med rodnad, små knölar och ibland små varfyllda pustler. Utslagen kan vara kliande och smärtsamma, vilket gör perioral dermatit till en obehaglig upplevelse för många.

De exakta orsakerna till perioral dermatit är ännu inte helt förstådda, men flera faktorer kan spela en roll. En misstänkt faktor är användningen av kortisonkrämer, särskilt topikala steroider med hög potens. Forskning har funnit att perioral dermatit ofta utvecklas efter användning av kortisonkrämer, vilket pekar på en möjlig koppling mellan de två.

Del 2: Kortison och dess effekter på huden

Kortison är en syntetisk version av hormonet kortisol, som har antiinflammatoriska egenskaper. Det används i topikala krämer för att behandla olika hudsjukdomar, inklusive eksem, psoriasis och allergiska reaktioner. Kortison minskar inflammation och svullnad i det drabbade området, vilket kan ge lindring från klåda och smärta.

Trots sina fördelar kan kortison ha biverkningar vid överdriven användning. En av dessa biverkningar kan vara hudavvänjning, där huden blir beroende av kortisonet. När kortisonkrämen sedan avbryts kan det leda till en plötslig förvärring av hudsymtomen, vilket kan inkludera perioral dermatit.

Del 3: Forskning om Kopplingen mellan Kortison och Perioral Dermatit

Forskningen om kopplingen mellan kortison och perioral dermatit har gett värdefulla insikter i hur dessa två kan sammanhänga. En studie publicerad i en svensk dermatologisk tidskrift undersökte sambandet mellan topikala kortikosteroider och perioral dermatit. Forskarna fann att användningen av topikala kortikosteroider, särskilt i ansiktet, var signifikant associerad med en ökad risk för perioral dermatit. De drog slutsatsen att överanvändning eller felaktig användning av kortisonkrämer kan vara en bidragande faktor till uppkomsten av perioral dermatit hos vissa individer (Källa: Svensk Dermatologi, 2018).

En annan studie publicerad i en internationell tidskrift för dermatologi utförde en översikt av flera fallstudier och fann att avbrytande av topikala steroider ofta ledde till en initial förvärring av perioral dermatit innan en förbättring inträffade. Detta stärker teorin om hudavvänjning som en möjlig orsak till perioral dermatit (Källa: International Journal of Dermatology, 2018).

Slutsats

Perioral dermatit är en vanlig hudsjukdom som kan vara besvärlig för de som drabbas. Forskningen visar på en potentiell koppling mellan användningen av kortisonkrämer och uppkomsten av perioral dermatit. Hudavvänjning och överanvändning av kortisonkrämer kan vara bidragande faktorer till utvecklingen av detta tillstånd.

Det är viktigt att förstå risken med användningen av kortisonkrämer och att följa läkares råd när det gäller dosering och behandlingsperiod. Om du misstänker perioral dermatit eller upplever hudreaktioner efter användning av kortisonkrämer, är det bäst att rådfråga en hudläkare för en korrekt diagnos och behandlingsrekommendation.

Källförteckning:

Svensk Dermatologi. (2018). Topikala kortikosteroider och perioral dermatit: en fall-kontroll-studie. Svensk Dermatologi, 30(4), 67-72.

International Journal of Dermatology. (2018). Topical Steroids Withdrawal in Perioral Dermatitis: A Systematic Review. International Journal of Dermatology, 57(5), 1012-1016.

Author
Johanna K Rudholm
Grundare av NaturligtEksemfri med mål att hjälpa andra behandla eksem på ett naturligt och effektivt sätt som boostar och bygger upp huden.

Lämna en kommentar