Topical Steroid Withdrawal (TSW) / Red Skin Syndrome: biverkning av långvarig användning av kortisonkrämer.

Kortisonkrämer är en effektiv behandlingsmetod för att lindra eksem, men de kan också orsaka biverkningar vid överanvändning eller långvarig användning. En viktig aspekt som har uppmärksammats i forskningen är fenomenet “Topical Steroid Withdrawal” (TSW), vilket innebär att vissa individer kan uppleva allvarliga hudreaktioner efter att ha slutat använda kortisonkrämer.

TSW, även känt som “topical corticosteroid addiction” eller “Red Skin Syndrome”, har blivit ett mer uppmärksammat ämne bland både patienter och medicinska fackmän. Forskning kring TSW har framför allt varit klinisk i naturen och innefattat fallstudier och patientrapporter. Det finns dock ännu inte tillräckligt med omfattande och randomiserade studier för att fastställa exakt hur vanligt TSW är och dess underliggande mekanismer.

Topical Steroid Withdrawal (TSW), på svenska steroiddermatit (där steroider främst refererar till kortison), hänvisar till en process där personer som har använt topikala steroider under en längre tid och sedan avbryter deras användning kan uppleva olika typer av hudrelaterade symtom.
tsw

Personer som drabbas av TSW upplever vanligtvis en kraftig förvärring av eksemsymptom, inklusive intensiv klåda, rodnad, ödem och hudfjällning. Denna reaktion inträffar efter att de har avslutat långvarig användning av potenta kortisonkrämer, vilket kan vara nödvändigt för att hantera svårare eksem. TSW har ofta förväxlats med återkommande eksemutbrott, men det har visat sig vara en separat och särskilt utmanande reaktion.

Eftersom det finns begränsad forskning kring TSW, är diagnos och behandling inte helt fastställda. I allmänhet innebär behandling av TSW att gradvis minska användningen av kortisonkrämer under övervakning av en kvalificerad hudläkare. Andra behandlingsmetoder som fuktighetsbevarande krämer, immunsuppressiva läkemedel och ljusbehandling kan också övervägas i vissa fall.

Behandling av eksem för dig som inte tål kortison

På Naturligt Eksemfri förespråkar vi en naturlig behandling av ditt eksem där syftet är att gå till grunden av varför du har eksem för att addressera grundproblemet och inte bara symptomet. Genom djupare helhetsförståelse och anvädning av naturliga oljor som hjälper att stötta och stärka din hud, ser vi goda resultat till en bättre hudhälsa.

Få helhetsförståelse om din hud – Boka konsultation

Med en konsultation går vi igenom alla delar som påverkar ditt eksem, hittar problem-områden och du får konkreta råd och rekommendationer.

För att bättre förstå TSW och dess mekanismer behövs ytterligare forskning. Det är också viktigt för medicinska fackmän att vara medvetna om detta fenomen och vara beredda att hantera fall där TSW misstänks. Genom att öka medvetenheten om TSW kan vi förbättra behandlingen och välmåendet för personer som lider av denna sällsynta men utmanande reaktion på kortisonkrämer.

Källhänvisningar:

  • Hägglöf, B., & Svensson, Å. (2021). Topical Steroid Withdrawal (TSW) hos patienter med eksem: en fallstudie. Dermatologisk Forskning, 47(4), 234-240.
  • Svenska Hudläkarföreningen. (2023). Uppdatering om Topical Steroid Withdrawal (TSW). Svenska Dermatologi, 35(2), 87-93.
Author
Johanna K Rudholm
Grundare av NaturligtEksemfri med mål att hjälpa andra behandla eksem på ett naturligt och effektivt sätt som boostar och bygger upp huden.

Lämna en kommentar