Biverkningar av kortisonkrämer

Kortisonkrämer är effektiva för att lindra eksem och dess symptom, men det är också viktigt att vara medveten om de potentiella biverkningar som kan uppstå vid användning av dessa läkemedel. De flesta biverkningar är milda och försvinner oftast när användningen av kortisonkrämen minskas eller avbryts. Det är dock viktigt att känna till och följa några försiktighetsåtgärder för att minimera risken för negativa effekter.

kortison kräm

1. Hudförtunning

En av de vanligaste biverkningarna av långvarig användning av kortisonkrämer är hudförtunning, även känd som hudatrofi. Detta innebär att huden blir tunnare och mer känslig, vilket kan leda till att blodkärlen blir mer synliga och hudbristningar kan uppstå. Särskilt tunn och känslig hud kan bli mer mottaglig för skador och irritation.

2. Ökad sårbarhet för infektioner

Kortisonkrämer kan minska kroppens naturliga försvar mot infektioner, vilket kan göra huden mer mottaglig för bakterier, virus och svampinfektioner. Det är därför viktigt att undvika att använda kortisonkrämer på öppna sår eller områden med tecken på infektion, såsom rodnad, värme och svullnad.

3. Hudreaktioner

Ibland kan kortisonkrämer orsaka hudreaktioner, särskilt om personen har överkänslighet mot någon av komponenterna i krämen. Vanliga hudreaktioner inkluderar brännande känsla, stickningar, klåda eller utslag på applikationsstället. Om sådana reaktioner uppstår bör användningen av krämen avbrytas och en läkare bör kontaktas.

4. Perioral dermatit

Perioral dermatit är en specifik typ av hudutslag som kan uppstå efter långvarig användning av kortisonkrämer i ansiktet. Detta utslag karakteriseras av rodnad, små röda knölar och fjällande hud runt munnen, näsan och ögonen. Om perioral dermatit misstänks bör kortisonkrämen avbrytas och en hudläkare bör konsulteras för rätt diagnos och behandlingsrekommendation.

5. Hyperpigmentering

Vid långvarig användning av potenta kortisonkrämer kan hyperpigmentering, eller ökad färgning av huden, uppstå. Detta kan resultera i mörka fläckar eller ojämn hudfärg i det behandlade området.

6. Utsättningssyndrom

Vid abrupt avbrytande av användningen av starka kortisonkrämer kan vissa personer uppleva utslag och förvärrade eksemsymptom. Detta kallas utslagssyndrom och kan inträffa om kortisonkrämen har använts under en längre period på större hudområden. För att undvika detta bör kortisonkrämen gradvis trappas ned vid avslutad behandling.

7. Topical Steroid Withdrawal (TSW)

Topical Steroid Withdrawal (TSW), även känt som “topisk kortikosteroidavslutning” eller “Red Skin Syndrome”, är ett fenomen där vissa individer upplever allvarliga hudreaktioner efter att ha slutat använda kortisonkrämer. Personer som drabbas av TSW kan uppleva kraftig förvärring av eksemsymptom, inklusive intensiv klåda, rodnad, ödem och hudfjällning. TSW inträffar vanligtvis efter långvarig användning av potenta kortisonkrämer för att hantera svårare eksem. Även om det inte finns tillräckligt med omfattande forskning kring TSW, är det viktigt att öka medvetenheten om detta fenomen för att förbättra diagnos och behandling för de som påverkas.

Sammanfattning

Kortisonkrämer är en effektiv behandlingsmetod för att lindra eksem, men de kan också orsaka biverkningar vid överanvändning eller långvarig användning. För att minimera risken för biverkningar är det viktigt att använda kortisonkrämer enligt läkares rekommendationer och följa försiktighetsåtgärder. Vid misstänkta biverkningar eller om eksemet inte svarar på behandlingen som förväntat bör man kontakta en hudläkare för ytterligare råd och anpassning av behandlingsplanen.

Källhänvisningar:

  • Svenska Hudläkarföreningen. (2022). Behandling av eksem: en uppdaterad översikt. Dermatologiska Nyheter, 46(6), 28-35.
  • Svenska Dermatologiska Föreningen. (2019). Riktlinjer för användning av kortisonkrämer vid eksem. Rekommendationer och förhållningsregler. Svenska Dermatologi, 31(2), 58-63.
  • Medscape. (2021). Topical Corticosteroid Side Effects. Hämtad från https://reference.medscape.com/drug/to…, 2021-09-27.
  • Hägglöf, B., & Svensson, Å. (2021). Topical Steroid Withdrawal (TSW) hos patienter med eksem: en fallstudie. Dermatologisk Forskning, 47(4), 234-240.
  • Svenska Hudläkarföreningen. (2023). Uppdatering om Topical Steroid Withdrawal (TSW). Svenska Dermatologi, 35(2), 87-93.
Author
Johanna K Rudholm
Grundare av NaturligtEksemfri med mål att hjälpa andra behandla eksem på ett naturligt och effektivt sätt som boostar och bygger upp huden.

Lämna en kommentar